مشروطه از زبان صاحب‌نظران

 

مجموعه حاضر شامل سخنرانی‌ها, مصاحبه‌ها و گفت و گوهایی است با برخی علمای عصر حاضر حوزه علمیه قم درباره 'نهضت مشروطیت و نقش اجتهاد شیعه در آن ' که به مناسبت همایش یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت صورت گرفته موضوعات آن از این قرار است :تاریخ نگاری مشروطیت از منظر آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی ;انقلاب اسلامی و مشروطه, راه‌ها و بی راهه‌ها در محضر آیت‌الله نوری همدانی ;بازبینی زوایای تاریک نهضت مشروطه در گفت و گو با آیت‌الله سید عزالدین زنجانی ;نقش روحانیت و مرجعیت شیعه در شکل‌گیری نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در مصاحبه با آیت‌الله استادی ;دورنمایی از برخی شخصیت‌های بزرگ مذهبی در نهضت مشروطه در سخنان حجت‌الاسلام علی دوانی ;گفت و گو با استاد عبدالحسین حایری درباره مشروطیت و مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی, نهضت مشروطه و تاریخ نگاری معاصر, در مصاحبه با حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی (منذر) ;بررسی مواضع فقه‌های شیعه نسبت به مشروطه در مصاحبه با حجت‌الاسلام مهدی انصاری قمی ;تعامل و تقابل علما و غرب‌گرایان در نهضت و نظام مشروطه در مصاحبه با دکتر مظفر نامدار ;بررسی پیامدهای مشروطه در مصاحبه با آقای موسی فقیه حقانی ;گفت و گو با دکتر ناصر تکمیل همایون درباره جایگاه و نقش شهید مدرس در مشروطه ;جایگاه اسناد انگلیس در شناخت مشروطه در مصاحبه با دکتر مجید تفرشی .