عبدالرسول یعقوبی

شناسنامه علمی دکتر عبدالرسول یعقوبی

1.تحصيلات

سال تولد:1341

سال پایان دوره متوسطه:1362

سال ورود به حوزه علمیه قم : 1362

سال پایان دوره کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی:1374

سال پایان دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی :1381

سال آغاز دوره دکتری در رشته علوم سياسي:1386

سال پايان دوره دکتري: 1391

2. فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی، همزمان با دوره اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد شروع شد. مقاله‌هایی همچون مقاله :تعامل تمدن اسلام و غرب، مقاله  مقدس و نامقدس و مقاله :انحرافات و مسائل اجتماعی ایران و ترجمه هایی همچون بررسی جامعه شناختی رسانه های جامعه شناختی و مقالة از مسائل عمومی تا مشکلات شخصی، برخی کارهای پژوهشی هستند که در این دوره انجام گرفت .

پایان‌نامه دوره ارشد با عنوان: عوامل تقویت و تهدیدگر همبستگی اجتماعی ایران مهمترین فعالیت پژوهشی بوده است که در آخرین مرحله از این دوره انجام شد. اخذ نمره 5/19 با امتیاز عالی و قرار گرفتن آن به عنوان کتاب برتر در در هفتمین همایش کتاب سال حوزه نشانگر ارزش اثر نامبرده است.

با اتمام دوره ارشد و تشکیل گروه پژوهشی " تاريخ و انديشه معاصر" که با مدیریت خوب آقای  دکتر " موسی نجفی " در معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی  ـ پژوهشی امام خمینی ره  تشکیل شد گام بلندی دیگری برای ورود در فعالیت های پژوهشی برداشته شد .

در اين دوره با همياري و همکاري اعضاي گروه تاريخ و انديشه معاصر مقالات متعددي در زمينه تحليل اجتماعي و سياسي تحولات تاريخ معاصر ايران نوشته شد که اکثر اين مقالات به چاپ رسيد.

تدوين پايان‌نامه دوره دکتري، تحت عنوان " مراتب روحانيت و نقش آن‌ها در تحولات ايران معاصر " آخرين اثر پژوهشي است که به تدوين در آمده است.

1ـ2. آثار منتشر شده

کتاب:

* عوامل همبستگی و گسستگی اجتماعی ایرانیان ، انتشارات  مؤسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی ره،1383، حائز رتبه در هفتمین همایش کتاب سال حوزه

مقاله:

* تعامل تمدن اسلام و غرب، مجله معرفت ،سال دهم ، شماره ششم ،شهریور 1380

* مقدس و نامقدس، مجله معرفت، سال نهم ، شماره،دوم ،خرداد و تیر 1379

* انحرافات و مسائل اجتماعی ایران، مجله معرفت ،سال یازدهم ، شماره،پنجم ،مرداد 1381

* مبانی و اندیشه های سیاسی اجتماعی ثقه الاسلام تبریزی در مکتوبات سیاسی با تأکید بر رساله لالان، آموزه ، کتاب سوم ،1382

* تبیین عوامل تهدیدگر همبستگی اجتماعی ایران عصر مشروطه ، گروه تاریخ و اندیشه معاصر ، آموزه ، کتاب ششم ، 1383

*آیا الگار نمی‌دانست ؟ ماهنامه زمانه ، سال سوم ، شماره 23 ، مرداد 1383

* نظریه پردازی برای انقلابی که هرگز اتفاق نیفتاد (بررسی و نقد نظریه پردازی " یرواند آبراهامیان " در باره انقلاب اسلامی ایران)گروه تاریخ و اندیشه معاصر ، آموزه ، کتاب هفتم ، 1384

* موج و ساحل: موج چهارم روشنفکری و ساحل پایدار سنت

* اندیشه سیاسی در آیینه قبض بسط مدرنیته ایرانی

* بازتاب «بنيادهاي نظري» و «فلسفه سياسي» امام خميني(ره)  در «انديشه بيداري اسلامي»

* نقش مجتهدين غير مرجع در انقلاب اسلامي

ترجمه:

*- بررسی جامعه شناختی رسانه های جامعه شناختی،نوشته استفن مور ،سال دوازدهم ، شماره نهم،آذر 1382

* از مسائل عمومی تا مشکلات شخصی، نوشته مارتین شاو،مجله معرفت ،سال سیزدهم ، شماره پنجم ، مرداد 1383

* چند مقاله از دائره المعارف امریکانا که با عنوان تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا چاپ شده است .

2ـ2. آثار منتشر نشده

*- تکامل اجتماعی یک میل نه یک قانون ، بررسی دیدگاه آیه الله مصباح یزدی در مورد تکامل اجتماعی (آماده چاپ)

*- نقد و بررسی آثار« سید حسن تقی زاده»(مربوط به دانشنامه مشروطه) (آماده چاپ)

- جریانهای اصلی سیاسی و مذهبی از 1332 تا 1342

- بررسی مقایسه ای فلسفه تاریخ در دیدگاه شهید مطهری و ابن خلدون

*- فلسفه سیاسی ولایت در حکمت متعالیه

* مبانی و فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

*منبع فلسفه سیاسی انقلاب

*ارکان فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

*مفهوم ولایت در ولایت فقیه

* مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی حقوق از دیدگاه اسلام و غرب

* اندیشه سیاسی اسماعیلیه

* جنگ و تجارت در مثلث روابط ایران، عثمانی و اروپا

3ـ2. ارائه مقاله و سخنرانی علمی

- تبیین عوامل همبستگی اجتماعی ایران عصر صفوی ،همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ ،دانشگاه فردوسی مشهد ،بهمن ماه 1381

- تبیین عوامل تهدیدگر همبستگی اجتماعی ایران عصر مشروطیت ،تهران ، مجلس شورای اسلامی ، مرداد 1385

- مبانی و اندیشه های سیاسی اجتماعی ثقه الاسلام تبریزی در مکتوبات سیاسی با تأکید بر رساله لالان ، همایش یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت ، تبریز

- نظریه پردازی برای انقلابی که هرگز اتفاق نیفتاد، همایش بررسی و نقد نظریه پردازی غرب در باره انقلاب اسلامی ، قم ، مؤسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی ره1384 ،

3. تدریس

- روش تحقیق ، مرکز جهانی علوم اسلامی ،  مدرسه امام خمینی

- مبانی جامعه ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، مؤسسه علوم انسانی

- مفاهیم اجتماعی آیات و روایات ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، مؤسسه علوم انسانی

- جامعه شناسی سیاسی، مؤسسه علوم انسانی در جامعه المصطفی

4. راهنمايي و مشاوره

-   چندين مورد راهنمايي و مشاوره

5. فعاّليت‌هاي گروهي

- عضويت در گروه تاريخ و انديشه معاصر  به مدت بيش از ده سال

- عضويت در شوراي علمي گروه تاريخ و انديشه معاصر به مدت بيش از 4 سال