مصطفي مرتضوي

شناسنامه علمي مصطفي مرتضوي

در يک خانواده مذهبي در اصفهان به دنيا آمده، تحصيلات ابتدايي و  راهنمائي را در مدارس اصفهان و تحصيلات متوسطه را در بندرعباس سپري كردم.
ورود به حوزه علميه و تحصيلات سطح يك
در سال 1376 پس از موفقيت در آزمون ورودي حوزه علميه، وارد مدرسة علميه النبي بندرعباس شدم. پس از اتمام پايه اول  با احراز رتبه ممتاز و بهره‌مندي از اساتيدي هم‌چون آيت الله نعيم آبادي (امام جمعه محترم) آيت‌الله انواري (نماينده خبرگان) و استاد انصاري، موسوي و  حيدري، به پيش‌نهاد برخي از اساتيد اقدام به انتقال از آن مرکز ديني به مدرسه علميه دارالحکمه باقر العلوم (ع) شهر اصفهان نمودم و تا پايان اتمام سطح يک در آن مرکز ديني و علمي به تحصيل مشغول بودم. اساتيد مکرمي که در اين حوزه ديني از محضرشان بهره‌هاي علمي و  معنوي داشته‌ام: آيت الله مظاهري، فقيه ايماني، ناصري، مهدوي،حجت الاسلام شوشتري، کشکولي، فرزين، جان‌نثاري، رفيايي، مهدوي و ...

 تحصيلات سطح دو حوزه و اشتغال به تحصيل در رشته علوم سياسي
پس از اتمام دوره مقدمات و سطح يک در حوزه علميه اصفهان، در سال 81 همزمان با قبولي در آزمون ورودي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) وارد حوزه علميه قم شدم. در حوزه مقدسه قم ضمن تحصيل در رشته علوم سياسي مؤسسه امام خميني، به  فراگيري علوم ديني از محضر اساتيد گران‌قدري هم‌چون؛ استاد  نکونام،  استاد فقيهي و استاد حسيني آملي در بحث فقه (کتاب مکاسب)، استاد نائيني و استاد حيدري در بحث اصول (کتاب رسائل)، استاد  موسوي تهراني و‌ استاد صفائي بوشهري در بحث اصول (کتاب کفايه) و استاد حسيني قزويني در بحث رجال و درايه پرداختم.

فعاليت‌هاي تحقيقي در زمينه تاريخ و انديشه معاصر
از سال 1379 در كنار تحصيل علوم حوزوي و نيز در رشته علوم سياسي، به فعاليت‌هاي تحقيقي درباره تاريخ و انديشه معاصر ايران تحت نظارت دكتر موسي نجفي و نيز جناب آقاي موسي فقيه حقاني پرداختم كه اين امر تاكنون ادامه داشته است.
مدت دو سال از فعاليت‌هاي تحقيقي در اين زمينه (1379ـ1381) در اصفهان طي شد. در سال 1381 به گروه پژوهشي «تاريخ و انديشه معاصرِ» مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، تحت نظارت دكتر موسي نجفي ملحق شده و  از سال 1383 به عضويت رسمي آن درآمدم. حاصل مطالعات و تحقيقات در اين گروه، نگارش دو مقالة تخصصي درباره «نظريه‌پردازي غرب نسبت به انقلاب اسلامي» و «نسبت تشيع و مدرنيسم در انديشه روشنفكران» با عناوين ذيل بوده است: 1. گزارش و نقد كتاب انقلاب ايران: ايدئولوژي و نمادپردازي؛ 2. بازسازي ليبراليسم در ايران در پرتو نقد مؤلفه‌هاي انديشه روشنفكري (نقد و بررسي انديشه‌هاي دكتر موسي غني‌نژاد). مقاله اول در كتاب هشتم آموزه (كه حاصل مجموعه مقالات همايشِ «بررسي و نقد نظريه‌پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي» است) و مقاله دوم در كتاب نهم آموزه، مراحل انتشار خود را مي‌گذراند. در حال حاضر تحقيق و نگارش يك كتاب با عنوان «تحول و پيشرفت در ايران از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون»‌ ذيل طرح كلي گروه با عنوان «تشيع و مدرنيته در ايران معاصر» در دستور كار قرار دارد.
از سال 1382، در كنار همكاري با گروه «تاريخ و انديشه معاصر»، به عضويت گروه «جريان‌شناسي عصر پهلوي» كه در همان مؤسسه امام خميني و تحت نظارت محقق معاصر جناب آقاي موسي فقيه حقاني تشكيل شده بود، درآمدم. اين گروه در دو مرحله فعاليت‌ نمود: 1. مطالعات کلي در باب  فضاي عمومي اين دوره و نقد و ارزيابي منابع تاريخي عصر پهلوي که ثمره همكاري اين‌جانب، تنظيم مقاله‌اي  با عنوان نقد و بررسي کتاب شرح زندگاني من ـ (نوشته عبدالله مستوفي) و نيز ارائه مقاله‌اي در باب نقش نخبگان ايراني در جريان جمهوري‌خواهي رضاخان بود؛ 2. بررسي خاص در مورد «جريان روشنفکري ديني در عصر پهلوي» که تحقيق درباره آراء و نظريات سيد اسدالله خرقاني و نقد و ارزيابي آن، به عهده اينجانب گذاشته شده و اين تحقيق مراحل تدوين خود را پشت‌سر مي‌گذارد.