همایش ها

1. برگزاري همايش‌هاي ملي

1-1) همايش «يك‌صدمين سال نهضت مشروطه و نقش اجتهاد شيعه در آن» در 23 و 24 مهر 1382 با مشاركت مركز مديريت حوزه علميه قم.
2-1) همايش «بررسي و نقد نظريه‌پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي» در 11 خرداد 1384.
3-1) همايش «تشيع و مدرنيته در ايران معاصر» اسفند 1387.
4-1) همايش ولايت و فقاهت از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامي زمستان 1389
1 ـ 2) نشست علمي در محضر مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي پيرامون «نهضت مشروطيت ايران».
2 ـ 2) نشست علمي با حضرت آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني پيرامون «نقش علما در نهضت مشروطه».
3 ـ 2) نشست علمي با حضرت آيت‌الله العظمي نوري همداني پيرامون «نقش علما در تحولات معاصر ايران».
4 ـ 2) نشست علمي با حضرت آيت‌الله شيخ علي صافي گلپايگاني پيرامون «نقش علما در نهضت مشروطه».
5 ـ 2) نشست علمي با حضرت آيت‌الله سيد عزالدين زنجاني پيرامون «نقش علما در نهضت مشروطه».
6 ـ 2) نشست علمي با پروفسور مولانا پيرامون «نظريه‌پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي ايران».
7 ـ 2) نشست علمي با دكتر هادي وكيلي پيرامون «نقش عالمان ديني در مليت ايراني».
8 ـ 2) نشست علمي با حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حميد روحاني پيرامون كتاب نهضت امام خميني (ره).
9 ـ 2) نشست با مديريت حوزه علميه قم حجت‌الاسلام و المسلمين حسيني بوشهري.
10 ـ 2) بررسي و نقد سلسله كتاب‌هاي «سير تفكر معاصر در ايران» با حضور مؤلف محترم دكتر محمد مددپور.
11 ـ 2) بررسي و نقد كتاب «آشنايي ايرانيان با فلسفه‌هاي جديد غرب» با حضور مؤلف محترم، دكتر كريم مجتهدي.
12 ـ 2) بررسي و نقد كتاب «تاريخ معاصر ايران» دبيرستان(با حضور مؤلفين: دكتر نامدار، دكتر نجفي، دکتر حقاني).
13 ـ 2) نشست علمي با حضور استاد اصغر طاهرزاده پيرامون «انقلاب اسلامي از منظر فلسفه تاريخ».
14-2) برگزاري سه جلسه نشست علمي با حضورآقاي محمد مهدي عبدخدايي   پيرامون «تاثير فدائيان اسلام در انقلاب اسلامي»
15-2) نشست علمي با حضور دکتر نصري پيرامون «تشيع و مدرنيته درايران »
16-2) نشست علمي با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين ابوذر مظاهري پيرامون «بسط متمايز فلسفه غرب و شرق اسلامي در تاريخ و سياست»
17-2) نشست علمي با حضور دکتر محمد رحيم عيوضي پيرامون «مطالعات آينده پژوهي؛ ضرورت و جايگاه»
18-2) نشست علمي با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين رضا رمضان نرگسي پيرامون « تبيين جامعه شناختي نهضت مشروطيت»
19-2) نشست علمي با حضور آقاي علير ضا جواد زاده پيرامون « بررسي وضعيت فکري – سياسي حوزه نجف در عصر مشروطيت »
20-2) نشست علمي با حضور حجت الاسلام والمسلمين احمد رهدار پيرامون « تصرف تشيع در تسنن در ايران»
21-2) نشست علمي با حضور حجت الاسلام والمسلمين ذبيح الله نعيميان پيرامون « روش شناسي مرحوم نراقي در بحث ولايت فقيه»
22-2) نشست علمي با حضورآقاي مصطفي مرتضوي پيرامون « پيشرفت و نوگرايي از تجدد شيعي تا مدرنيزاسيون غربي»
23-2) نشست علمي با حضور حجت الاسلام والمسلمين ابوذر مظاهري پيرامون « الگوي نظري سير تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران »
24-2) نشست علمي با حضور حجت الاسلام والمسلمين عبدالرسول يعقوبي پيرامون « بررسي روابط ايران و عثماني در دوره صفويه »
25-2) نشست علمي با حضور آقاي اصغر محمدي پيرامون« بازتاب انقلاب اسلامي بر روابط ايران و امريکا »
1ـ 3) همايش «هشتادمين سال‌گرد نهضت آيت‌الله شهيد حاج‌آقا نورالله اصفهاني» (ارائه 4مقاله).
2 ـ 3) همايش «تعامل اسلام و ايران» در دانشگاه فردوسي مشهد (ارائه 2 مقاله).
3 ـ 3) همايش مردم‌سالاري ديني» در دانشگاه علامه طباطبايي تهران (ارائه 1 مقاله).
4 ـ 3) همايش «بزرگ‌داشت ثقه‌الاسلام تبريزي» در دانشگاه تبريز (ارائه 1 مقاله).
5 ـ 3) همايش «يک‌صدمين سال شمسي نهضت مشروطيت» در مجلس شوراي اسلامي (ارائه 8 مقاله).
6 ـ 3) همايش «بزرگ‌داشت آيت‌الله سيد يونس اردبيلي» در دانشگاه محقق اردبيل (ارايه يک مقاله).
7-3) همايش «سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه » (ارايه دو مقاله)
1 ـ 4) مصاحبه با دكتر ناصر تكميل همايون.
2 ـ 4) مصاحبه با دكتر مجيد تفرشي.
3 ـ 4) مصاحبه با دكتر مظفر نامدار.
4 ـ 4) مصاحبه با دكتر محمد مددپور.
5 ـ 4) مصاحبه با مديريت پژوهش مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران جناب آقاي موسي فقيه‌حقاني.
6 ـ 4) مصاحبه با حضرت آيت‌الله رضا استادي.
7 ـ 4) مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمين علي دواني.
8 ـ 4) مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمين علي ابوالحسني.
9 ـ 4) مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمين مهدي انصاري.
10 ـ 4) مصاحبه با استاد عبدالحسين حائري مسؤول كتاب‌خانه مجلس شوراي اسلامي.
11 ـ10) مصاحبه با دكتر عليرضا ذاكر اصفهاني
12-10) مصاحبه با دکتر عماد افروغ