ابوذر مظاهري

 

 

رزومه علمي

ابوذر مظاهري مقدم

تحصيلات:

حوزوي: اتمام سطح 3 در سال 1379.

دانشگاهي: دکتراي علوم سياسي استاديار پايه 4

فارغ التحصيل کارشناسي علوم سياسي (ورودي 76) فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم سياسي (ورودي 82) فارغ التحصيل دکتري علوم سياسي (بهمن1391)

عنوان پايان نامه ارشد: بررسي تحول فلسفه سياسي در ايران ( از فارابي تا ملاصدرا) استاد راهنما: دکتر فتح اللهي و مشاور: دکتر نجفي.

عنوان رساله دکتري: آينده انقلاب اسلامي و نسبت آن با الگوي پايان تاريخ غرب براساس فلسفه الهي تاريخ. استاد راهنما: دکتر موسي نجفي استاد مشاور: دکتر رحيم عيوضي

تحقيقات:

بيش از 10 سال پژوهش در زمينه‌هاي:

تاريخ معاصر و انديشه سياسي

انقلاب اسلامي و نظريه‌پردازي

نظريه‌پردازي‌هاي کلان در رابطه اسلام و مدرنيته

فلسفه سياسي اسلامي

آثار چاپ شده:

 1. کتاب: منطق فراز و فرود فلسفه سياسي در اسلام و غرب، مؤسسه امام خميني (ره)، 1391.
 2. نگرش انتقادي به کتاب ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، نوشته فريدون آدميت، منتشر در:‌ کتاب چهارم آموزه.
 3. شکنندگي‌هاي «مقاومت شکننده» (نقد و بررسي کتاب «مقاومت شکننده» نوشته جان فورن)، منتشر در:‌ کتاب هفتم آموزه.
 4. تئوري‌هاي انقلاب و انقلاب تئوري‌ها (تأثر انقلاب اسلامي بر نظريه‌هاي انقلاب)، منتشر در: مجله معرفت، شماره 90.
 5. چگونه بايد از مشروطه گذر کرد، منتشر در: ويژه نامه فرهنگي روزنامه جوان، ويژه‌نامه مشروطه، س1384.
 6. ترجمه فصل هفتم از کتاب آينده اسلام سياسي، نوشته گراهام فولر، منتشر در: فصلنامه علمي پژوهشي توسعه،‌ س4، ش16.
 7. تأملي در رويکرد‌هاي فقهي به بحث آزادي مطبوعات، مندرج در ماهنامه معرفت، شماره 105.
 8. نقد و بررسي نظريه زوال انديشه سياسي در ايران، منتشر در: کتاب 10 آموزه
 9. اسلام‌گرايي در قدرت (نقد و بررسي نظريه‌پردازي غربي درباره ايران پس از انقلاب اسلامي)، منتشر در: کتاب هشتم آموزه.
 10. منطق صعود و نزول فلسفه سياسي در اسلام و غرب، منتشر در: کتاب آموزه 11
 11. آدميت و رفوکاري روشنفکري، منتشر در: فصلنامه علمي ـ تخصصي نامه تاريخ پژوهان، س 4، شماره 15
 12. مقاله در کتاب (بنيادهاي معرفت‌شناسي در غرب و تشيع) مرکز پژوهش‌ و اسناد رياست جمهوري و مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح، ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي شماره 51.
 13. نقد مقاله «مشروطيت جمهوري» نوشته مرتضي مرديها، مندرج در يادنامه شرق درباره نهضت مشروطيت، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره 69.
 14. نقد مقاله «ايراني مشروطه» نوشته عباس منوچهري، مندرج در روزنامه ايران، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره 69.
 15. نقد مقاله «ايدئولوژي نهضت مشروطيت»، نوشته فريدون آدميت، مندرج در اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره 82
 16. نقد مقاله «بازخواني نظري مشروطه» نوشته محسن کديور، مندرج در روزنامه اعتماد ملي ويژه نوروز 86، منتشر در: بازتاب انديشه شماره 85
 17. نقد مقاله «مشروطه ايراني به رضا شاه ختم شد»، نوشته ماشاء الله آجوداني، مندرج در: بازتاب انديشه
 18. نقد مقاله «تجديد مطلعي در مفهوم سنت»، نوشته سيد جواد طباطبايي، مندرج در: بازتاب انديشه
 19. تشيع فلسفي، منتشر در مجله پگاه حوزه، شماره 251 اسفند 1387.
 20. نقدي بر رويکرد انحطاطي در ارزيابي حکمت متعاليه (اوج تکامل فلسفه سياسي)، منتشر در مجله پگاه حوزه، شماره 217، مهر 1386.
 21. آنان که به دامن اسلام برگشتند(درباره بهائيت) منتشر در ماهنامه زمانه، س 6 شماره 61مهر 138.
 22. «خابي که تعبير نشد»، مندرج در: کتاب: بهاييت آن گونه که هست، تهران، جام جم، 1387.
 23. بهاييت، ريزشها و بحران‌هاي مداوم، مندرج در فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، س12، 1387
 24. هويت ايرانيان بر پايه ولايت در افق مهدويت، مندرج در کتاب (هويت‌ملي ايرانيان و انقلاب اسلامي)، نشر زمان نو، 1389.
 25. گذرگاه مشروطه، مندرج در ماهنامه زمانه، سال هشتم، شماره 82، تير 88
 26. حيات طيبه سياسي تحليلي بر شخصيت عرفاني ـ سياسي آقا نجفي اصفهاني، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت يکصدمين سالگرد رحلت ايشان، اصفهان. مندرج در کيهان فرهنگي مهر 1390 ش 298 ويژه همايش
 27. ظرفيت‌هاي تمدني انقلاب اسلامي،(مقاله) مجموعه مقالات تمدن و تفکر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 28. آسيب‌شناسي مسأله تاريخ و تاريخ‌نگاري در موضوع حوزه و روحانيت، مجموعه مقالات همايش نيم‌قرن حضور، بهمن 1391
 29. فرصت تصرف و تجهيز را از خود نگيريم، مندرج در سايت سراب رايتل(http://saraberightel.com)، 26 بهمن 1391.
 30. آيا ثبات سياسي با فقدان کارآمدي ممکن است؟، مندرج در سايت برهان (http://borhan.ir )، 26 آذر 1391.
 31. تاريخ در افق وجود؛ زاويه‌اي براي فهم رابطه فلسفة اسلامي و تاريخ تشيع، ماهنامه سوره انديشه، شماره 58ـ 59، ارديبهشت و خرداد 1391.
 32. احياي تاريخ؛ گذشته چراغ آينده يا آينده چراغ گذشته؟، ماهنامه سوره انديشه، 69ـ68، ارديبهشت و خرداد 1392.

در دست انتشار:

 1. حيات و نقش ميرزا محمد رضا مجتهد کرماني در نهضت مشروطيت، دانشنامه مشروطيت.
 2. نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فريدون آدميت درباره نهضت مشروطيت ايران، دانشنامه مشروطيت.
 3. نگرش انتقادي به کتاب تاريخ بيداري ايرانيان، نوشته ناظم الاسلام کرماني، دانشنامه مشروطيت.
 4. چاره جويي در تأسيس عقلانيت (نگاهي به تجربه ابن‏خلدون در فرارَوي از محدوديت‏هاي نظام علمي ).
 5. بسط متمايز فلسفه شرق و غرب اسلامي در تاريخ و سياست
 6. منطق توليد و ترکيب مفاهيم سياسي در عصر مدرن (با تأکيد بر مفهوم مردم‌سالاري ديني) (مقاله)
 7. (کتاب) نقد نظريه جان فورن درباره انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف
 8. بيداري اسلامي خيزش تمدني اسلام (از ديدگاه مقام معظم رهبري)، فصلنامه تخصصي
 9. (کتاب) آينده انقلاب اسلامي چشم‌انداز ‌تمدني، (کتاب) موسسه امام خميني (ره)
 10. آسيب‌شناسي مسأله تاريخ و تاريخ‌نگاري در موضوع حوزه و روحانيت، مجموعه مقالات همايش نيم‌ قرن حضور جامعه مدرسين.

مصاحبه، نشست، ميزگرد و شرکت در همايش‌ها:

 1. ارائه بحث در ميزگرد (بررسي نظريه‌پردازي جان فورن، اسکاچپل درباره انقلاب اسلامي)، در همايش «بررسي و نقد نظريه‌پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي»، در 12/ 3/ 1384.
 2. ارائه بحث در ميزگرد (نهضت مشروطيت در ذهنيت تاريخي انقلاب اسلامي) مندرج در مجله زمانه، سال هشتم، شماره 82، تير و مرداد 88
 3. مصاحبه درباره انقلاب اسلامي با روزنامه رسالت
 4. مصاحبه با دکتر افروغ و دکتر نجفي درباره تشيع و مدرنيته در ايران معاصر منتشر در روزنامه همشهري
 5. مصاحبه با دکتر نجفي در موضوع همايش ولايت و فقاهت از نهضت تحريم تا انقلاب اسلامي (بهمن 89)مندرج در خبرنامه همايش
 6. مصاحبه جهت همايش ملي «نقش راهبردي حوزه و دانشگاه در تغيير هندسه قدرت جهان» توسط دانشگاه عالي دفاع ملي
 7. ارائه مقاله به همايش «يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ايران» در مجلس شواري اسلامي، و انتخاب به عنوان مقالات برگزيده
 8. ارائه مقاله در همايش «مردم‌سالاري ديني» (مؤسسه اما م خميني (ره))
 9. ارائه مقاله در همايش «تشيع و مدرنيته در ايران معاصر» (مؤسسه امام خميني(ره))
 10. ارائه مقاله به همايش «سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه» (پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
 11. ارائه مقاله به همايش «نيم قرن حضور» جامعه مدرسين حوزه علميه قم، و انتخاب به عنوان مقالات برگزيده.
 12. نشست علمي با عنوان «بسط متمايز فلسفه شرق و غرب اسلامي در تاريخ و سياست». مؤسسه امام خميني (ره)
 13. نشست علمي با عنوان « الگوي نظري سير تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران» مؤسسه امام خميني (ره)
 14. نشست علمي با عنوان «ظرفيت‌هاي تمدني انقلاب اسلامي» موسسه امام خميني (ره)
 15. پيش‌نشست همايش ملي «نظريه مردم‌سالاري ديني» با عنوان «تأملي در منطق توليد و ترکيب مفاهيم سياسي در عصر مدرن، با تأکيد بر مفهوم مردم‌سالاري ديني»

تدريس:

 1. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) بنيادهاي علم سياست (3 واحد)
 2. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن دو ترم (مجموعا 4 واحد)
 3. مرکز تخصصي تفسير (حوزه علميه قم) تاريخ فرهنگي ـ سياسي ايران معاصر (2 واحد)
 4. مرکز تخصصي تربيت راهنما(حوزه علميه قم) تاريخ فرهنگي ـ سياسي ايران معاصر (2 واحد)
 5. طرح ولايت کشوري تابستان 88 ، 90 ، 91، 92
 6. طرح ولايت استاني صافات (دانشگاه شهيد چمران اهواز)
 7. سخنراني در موضوعات: آينده انقلاب اسلامي، چالش‌ها و آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي، غرب‌شناسي ايرانيان، غرب و انقلاب اسلامي، جريان‌شناسي سياسي معاصر

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه:

1. مشاوره پايان‌نامه ارشد علوم سياسي با عنوان «شاخص هويت در الگوي اسلامي پيشرفت»، در موسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني (ره)

2. مشاوره پايان‌نامه ارشد علوم سياسي با عنوان«رابطه اخلاق و سياست در انديشه خواجه نصير و غزالي»، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقيقات

مديريت‌هاي اجرايي:

 1. مديريت دانشنامه مشروطيت (وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)) از سال 86

متفرقه:

 1. عضو شوراي علمي گروه تاريخ انديشه معاصر
 2. عضو گروه پژوهشي تاريخ و انديشه معاصر (بيش از 12 سال)
 3. عضو و دبير شوراي علمي گروه تاريخ تحولات و جريان شناسي سياسي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
 4. عضو هئيت موسس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح
 5. همکار علمي در چند شماره فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آيينه پژوهش
 6. همکاري عملي در چند شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي (فصلنامه تخصصي در حوزه انقلاب اسلامي)
 7. همکاري علمي در چند شماره ماهنامه علمي ـ ترويجي معرفت
 8. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دو دوره هفته پژوهش مؤسسه امام خميني (ره)

آدرس ايميل: Abozar.mazaheri@yahoo.com

تلفن: