کارگروه جريان‌شناسي فرهنگي عصر پهلوي

مدير کارگروه: دکتر موسي فقيه حقاني
دبير کارگروه : مجتبي کاظمي
ساير افراد گروه:
  • محمد بهمني
  • محمدهادي پيشوايي
  • مجيد احمدي
  • محمد ملک زاده
  • ذبيح الله نعميان
  • سلمانيان
  • روح الله رحيمي
  • حسن باقري
  • ميرعلي