کارشناسي ارشد

در اين دوره 46 واحد درسي در قالب 23 عنوان درس به شرح زير در نظر گرفته شده‌است
عناوين دروس کارشناسي ارشد رشته «تاريخ انديشه معاصر»
 
رديف
محورهاي دروس
تعداد واحد
1
دروس حوزوي مشترک همه رشته‌ها
16
2
دروس حوزوي مختص هر رشته
14
3
دروس اختصاصي هر رشته
28
 
58
 
 
 
الف. دروس اختصاصي اجباري (22 واحد)
 
رديف
عنوان
توضيحات
واحد
1
روش‌شناسي تحليل انديشه‌هاي سياسي
دروس پايه
2
2
سمينار فلسفه سياسي غرب
#
2
3
فلسفه علوم اجتماعي
#
2
4
فلسفه تاريخ
#
2
5
سير تحول انديشه سياسي در ايران اسلامي
دروس تخصصي
2
6
سمينار تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران معاصر
#
2
7
فلسفه انقلاب اسلامي
#
2
8
سير تاريخي نظريه ولايت فقيه در ايران معاصر
#
2
9
تمدن‌‌شناسي تطبيقي (اسلام و غرب)
#
2
10
پايان نامه
#
4
 
 
ب. دروس اختصاصي اختياري (6 واحد)
 
 
رديف
عنوان
توضيحات
واحد
1
جريان شناسي فکري‌ـ سياسي دورة جمهوري اسلامي
 
2
2
نظريه‌هاي مختلف در نسبت دين و دموکراسي
 
2
3
مناسبات روحانيت و دولت در ايران معاصر
 
2
4
نقش استعمار در ايران معاصر
 
2
5
سنت و تجدد در ايران معاصر
 
2
6
بازتاب جهاني انقلاب‌اسلامي
 
2
7
شرق‌شناسي و ايران معاصر
 
2
8
متن‌شناسي تاريخي
با تأکيد بر ايران معاصر
2
9
هويت ملي در ايران
 
2
 
 
ج. دروس تخصصي حوزوي (14 واحد)
 
رديف
عنوان
توضيحات
واحد
1
فقه سياسي
 
2
2
فلسفه سياسي اسلامي
 
2
3
آيات الاحکام سياسي
 
2
4
سيره سياسي معصومين (ع) (1)
 
2
5
سيره سياسي معصومين (ع) ( 2)
 
2
6
حکومت و سياست در نهج البلاغه
 
2
7
تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام
 
2
 
مقرر شد دانش‌پژوهان مقطع کارشناسي ارشد، دروس خارج فقهي خود را در حوزه فقه سياسي انتخاب نمايند و حداقل يک درس فقه سياسي بگذرانند. اين مسأله بايد توسط گروه احراز شود.