تسخیر لانه جاسوسی

 

 تسخیر لانه جاسوسی

پدید آورنده : عبداللطیف نظری ،

منبع سایت اطلاع رسانی حوزه

دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی

سیزدهم آبان 1358 از جمله روزهای به یادماندنی در تاریخ انقلاب شکوه مند اسلامی است. در این روز دانشجویان پیرو خط امام رحمه الله ، لانه جاسوسی شیطان بزرگ را تسخیر کردند و با این عمل انقلابی خویش، به جهانیان فهماندند که می توان با توکل به خدا و تکیه بر قدرت دین و ایمان جلو هر قدرت زورگویی ایستاد و غرور کاذبش را شکست.

حماسه داشجویان در این روز ثابت کرد که ابرقدرت ها از درون پوچ و پوشالی اند. آری، در این روز وحدت کلمه معنا، تکیه بر قدرت ایمان جلوه گر و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه شد. این روز پرشکوه و ماندگار هرگز فراموشمان مباد!

خروش دانشجو

سیزدهم آبان 1358، از روزهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. در این روز بود که دانشجویان دین مدار و مطیع رهبر، با اعتقادی راسخْ بر لانه کفر و باطل شوریدند و با عشق و ایمان به آرمان والای انقلاب اسلامی، مرکز جاسوسی آمریکای جهان خوار را فتح کردند و قدرت پوشالی و دروغین آن را پایمال خود ساختند. در این روز پرشکوه، دانشجویان عزیز به خروش آمدند و با تسخیر لانه استکبار و سلطه، چشم جهانیان را خیره کردند. فتح لانه جاسوسی، به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران به پاخیزند و حقوق از دست رفته خود را از چنگال غاصبان و ستمگران بیرون کشند. این روز با شکوه که یادآور حماسه ها و فداکاری های دانشجویان عزیزمان است، به «روز ملّی مبارزه با استکبار» و «تسخیر لانه جاسوسی» نام گذاری گردید تا خاطره آن فرزندان دلیر انقلاب برای همیشه جاودان بماند.

تسخیر لانه جاسوسی در بیان رهبر انقلاب

مقام معظم رهبری حضرت آیت اللّه خامنه ای، تسخیر لانه جاسوسی را به دست دانشجویان مسلمان، نشانه تحقیر استکبار دانسته و چنین فرمودند: «مسأله، مسأله سفارت و اعضای سفارت و این قبیل مسائل نبود؛ مسأله این بود که امپراتوری عظیم زر و زور و تزویر در دنیای معاصر که تمام ملت ها را در مواجهه با قدرت استکباری خود تحقیر می کند، رهبران ملت ها را تحقیر می کند، دولت های برخاسته از ملت ها را به چیزی نمی انگارد و هر وقت اراده کند، دولت ها را برمی دارد و به آن ها تهاجم می کند، این امپراتوری با این عرض و طول تحقیر بشود؛ یعنی نشان داده شود به دنیا که زور و زورگویان یک چیزِ مطلق نیست، اراده مستکبران امر غالب بر فطرت جهان نیست... این تحقیر هنوز هم غبار ملالتش را از چهره سردمداران مستکبر آمریکا نزدوده است و در آینده هم نخواهد زدود».

تسخیر لانه توطئه و سلطه

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزده آبان 1358، در واقع تسخیر لانه سلطه و توطئه بود. این عمل دانشجویان پیرو خط امام، اگر چه واکنشی در مقابل تهاجم استبکار جهانی بر ضد نظام نو پای اسلامی به شمار می رفت، در عین حال خبر از پایان یافتن سلطه استکبار بر میهن اسلامی داشت. تسخیر لانه جاسوسی، غرور آمریکای جهان خوار را درهم شکست. این عملِ سرشار از غرور و عزّت دانشجویان سپیداندیش، آغازی برای قیامِ گسترده تر و حرکتی فراگیرتر بر ضد استکبار و استعمار گردید؛ قیام و تحرّکی که از سراسر میهن اسلامی آغاز گردید و بیداری را برای ملت به ارمغان آورد.

درس بزرگ

تسخیر لانه جاسوسی خروشی آگاهانه بود که، هم چون خونِ جاری در رگ های جامعه، حیات واقعی ملت ما را تضمین کرد، به دل های مؤمنان قوّت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده ساخت. فریاد پرجوش و ضد استکباری دانشجویان به هنگام تسخیر لانه جاسوسیِ شدّادِ زمان یعنی آمریکای غاصب و چپاولگر، پرتوی تابناک از انوار الهی بر ملت مسلمان ما تابانید و درس هایی بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری بدانان آموخت. فتح لانه جاسوسی، به امت مسلمان نشان داد که از هیچ قدرتی جز خداوند باک نداشته باشند و در برابر هیچ گردنکشی سر فرود نیاورند.

تسخیر لانه جاسوسی؛ افتخار دانشجوی مسلمان

از امتیازاتی که دانشجویان کشور ما از آن بهره مندند، هویت استکبار ستیزی آن ها است. بر همین اساس است که این گروه آگاه، در سیزدهم آبان 1358 حماسه ای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی آفرید. تا آن جا که آزادمردانِ جهان این عمل مغرورانه را تمجید کردند. این روز تاریخی که ریشه در مبارزات دانشجویان مسلمان و متعهد بر ضد توطئه و فتنه استکبار دارد، یادآور حماسه های جاودان دانشجویانْ در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی است.

هر چه فریاد داریم...

روز 13 آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان ایمان مدار و عدالت پناه است. بیایید در این روز بزرگ، همه با هم به قول بنیان گذار فقید انقلاب اسلامی «هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بریزیم». بیایید کران تا کرانِ حیات را از تحرّک و مبارزه و فریاد بر ضد مستکبران سرشار سازیم و از هیچ قدرتی جز خداوند قادر متعال نهراسیم و در برابر هیچ طاغوت و ظالمی سر فرود نیاوریم. بیایید برخی سستی ها و رکودها را به حرکت و شور مبدّل سازیم. بیایید دست ها و دل هامان را قوی کنیم و در روز 13 آبان، مردم خداجو و استکبارستیز را به مبارزه با آمریکا، این مظهر استکبار فراخوانیم.

لرزه بر اندام حاکمان کاخ سفید

بی گمان دانشجویان آگاه و رشید ایران در مبارزه با استکبار، همیشه نقشی فعّال و فراموش ناشدنی ایفا کرده اند. این عزیزان بودند که در 13 آبان 1358، لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند. آنان با این کار خویش، به مردم مسلمان ایرانْ شوری دوباره بخشیدند. این رادمردان از آینه احساس و شعور مردم انقلابی غبار برگرفتند و هویت مسلمانی، خود اتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند. این پاک دلان بودند که در آن روز تاریخی، با شعارهای توفنده و مشت های گره کرده، توطئه شیطان بزرگ بر ضد انقلاب را فاش کردند و لرزه بر اندام زمامداران کاخ سفید انداختند.

13 آبان؛ روز ماندگار

سلام بر 13 آبان، روزی که ملت ما با عشق و ایمان به آرمان خویش، همه قدرت های استکباری را به سخره گرفت و شکوه پوشالی شان را پایمال کرد. در سیزدهم آبان، دانشجویان پاک سرشت، در سال گرد قربانی شدن دانش آموزان و تبعید سر سلسله بیداردلان و فریادبلند قرن، حضرت امام خمینی رحمه الله ، مردانه بردیو پلیدی تاختند و لانه فساد را درهم کوبیدند.

این است که سیزده آبان در تاریخ این دیار شهید پرور، برگی زرّین را به خود اختصاص داده و به سان ستاره ای فروزان در آسمان میهن اسلامی می درخشد. بیایید این روز را به خاطر داشته باشیم و رشادت ها و فداکاری های سربازان وفادار دین و نظام را پاس داریم.

سفارت یا مرکز توطئه بر ضد انقلاب

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و روی کار آمدن یک نظام انقلابی مخالف با آمریکا، سبب شد که ایالات متحده یکی از مهره های اصلی منطقه را که حافظ منافع و عامل تثبیت وضع موجود بود، از دست بدهد. از این رو، آمریکا پس از ناکامی توطئه هایش در خنثی سازی پیروزی انقلاب، برای از بین بردن یا انحراف آن تلاش می کرد و سفارت آمریکا در تهران، مسئوولیت این توطئه را به عهده داشت. بر همین اساس بود که دانشجویانِ آگاه پیرو خط امام، با آگاهی از این توطئه خطرناک و شوم دشمنان انقلاب، به تسخیر این لانه خطرناک همت گماشتند، توطئه های دشمنان خدا و مردم مسلمان را نقش برآب ساختند و رسوایی جبران ناپذیری برای آمریکا به ارمغان آوردند.

انقلاب دوم

حرکت انقلابی تصرف لانه جاسوسی آمریکا در آبان 1358، نقطه عطفی در مسیر رشد انقلاب اسلامی بود. بر همین اساس از سوی رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی رحمه الله تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، «انقلاب دوم» نام گرفت. این حرکت قابل تحسین و فراموش ناشدنی، از یک سو به آمریکای جهان خوار ضربه زد و ماهیت آن را برای مردم ما و همه مستضعفان جهان مشخص کرد و از سوی دیگر، به پایگاه های توطئه استکبار جهانی در درون کشور نیز ضربه های مؤثری وارد ساخت.

دستاوردهای تصرف لانه جاسوسی

حرکت انقلابی تصرف لانه جاسوسی، از آن جهت که جلوه گر و احیاکننده یکی از ارزش های اساسی انقلاب، یعنی استقلال طلبی و ظلم ستیزی است، در خور ارج نهادن و بزرگ داشت است. این حرکت مهم و اساسی و آگاهانه، دارای دستاوردهای فراوانی بوده است. یکی از مهم ترین دستاوردهای این حرکت اصیل دانشجویی و مردمی، دسترسی جوانان به اسناد و مدارک موجود در لانه جاسوسی بود. اسناد لانه جاسوسی، زنده ترین و مطمئن ترین منبعی است که در اختیار مردم ما و نهضت های آزادی بخش در سراسر دنیا قرار دارد که ماهیت شیطان بزرگ، و روش ها و تحلیل های آن را در برخورد با مسائل مختلف افشا می سازد.

تصرف لانه جاسوسی از دیدگاه مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری درباره ریشه های تاریخی تصرف لانه جاسوسی چنین می فرمایند: «...دولت آمریکا در جریان کودتای 28 مرداد 32، یک رژیم جبّار را در ایران بر سر کار آورد و در طول 25 سال، انواع پشتیبانی ها را ازآن نظام جبّار، ظالم، غاصب، خائن و فاسد انجام داد.... آمریکایی ها بعد از مدتی، در مثل چنین روزی یک مشت دانش آموز نوجوان و گل های نشکفته ما را پرپر کردند و در خیابان های تهران ریختند. پس ضربه اول را آمریکایی ها وارد آوردند، در عین حال ملت ایران نجابت کردند و وقتی انقلاب پیروز شد، هیچ کس به آمریکایی ها صدمه ای نزد. مردم ایران آن ها را اذیت نکردند و سفارت آن ها را - که در واقع مرکز توطئه بود ـ از آن ها نگرفتند. ملت ما آن ها را با احترام به سوی خانه شان روانه کردند و عده ای از آن ها هم در این جا در سفارتشان ماندند؛ لیکن در عین حال، توطئه را ادامه دادند، با مخالفین انقلاب تماس گرفته، به عناصر پس مانده و وامانده رژیم سابق درس خراب کاری دادند و آن ها را وادار به اقدام علیه ملت کردند. طبیعی است که ملت ایران هوشیار است... می فهمد که قضیه چیست؛ لذا جوان های دانشجو در روز سیزدهم آبان سال 58 راهپیمایی کردند، رفتند این ماده فساد و لانه جاسوسی و توطئه را از بین بردند».

توطئه های استکبار و مقابله دانشجویان

یکی از ویژگی های استکبار جهانی، خوی برتری جویی و قدرت طلبی آن است. برهمین اساس است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت مستکبر آمریکا انواع توطئه ها را برای ناکام گذاشتن انقلاب اسلامی به کار گرفت. مصادره اموال، محاصره اقتصادی، کودتا، تحمیل جنگ، تصویب بودجه برای براندازی جمهوری اسلامی، تلاش برای به انزوا کشاندن دولت ایران در عرصه جهانی و محصور کردن پیام رهایی بخش انقلاب اسلامی، تنها بخشی از این اقدامات آمریکایی هاست. این دولت زورگو و سلطه جو، از همان اوایل پیروزی انقلاب در صدد توطئه و تخریب برآمد و سفارت خانه خود را به مرکز فعالیت های جاسوسی تبدیل کرد و بدین طریق، برگ سیاه دیگری بر دفتر دخالت ها و جنایت های خود افزود. دانشجویان پیرو خط امام که روح استقلال طلبی و ظلم ستیزی در جان و روح شان دمیده بود، در برابر این دخالت و جنایت لب به اعتراض گشودند و بساط لانه فساد و جنایت را برچیدند و بدین طریق، نام و یاد خویش را در تاریخ ایران جاودانه ساختند.