مبارزات امام خمینی علیه جشن های 2500 ساله

 



 

  مبارزات امام خمینی علیه جشن های 2500 ساله

 

به روایت اسناد

چکیده: شاهنشاهی‌ ایران‌ از اولی‌ كه‌ زائیده‌ شده‌ است‌ تا حالا روی‌ تاریخ‌ را سیاه‌ كرده‌ است‌.جنایات‌ شاه‌های‌ ایران‌ روی‌ تاریخ‌ را سیاه‌ كرده‌ است‌، برج‌، از سر درست‌ كردند، سرمردم‌ را می‌بریدند، قتل‌ عام‌ می‌دادند بعد برج‌ درست‌ می‌كردند با آن‌ برای‌ این‌ شاهان‌، ماباید ملت‌ اسلام‌ باید جشن‌ بگیرد!...»

«ملت‌ ایران‌ موظف‌ است‌ كه‌ با این‌ جشن‌ها مبارزه‌ی‌ منفی‌ كند، مثبت‌ نه‌ لازم‌نیست‌، از خانه‌ بیرون‌ نیایند وقتی‌ كه‌ این‌ جشن‌ها هست‌، شركت‌ نكنند درجشن‌ها، جایز نیست‌ شركت‌ كردن‌ در این‌ جشن‌ها هرچه‌ می‌توانند از زیر بار این‌طور چیزها بیرون‌ بروند...»

برگزاری‌ جشن‌های‌ 2500 ساله‌ی‌ شاهنشاهی‌ یكی‌ از سیاست‌های‌ رژیم‌ برای‌تحكیم‌ مبانی‌ مشروعیت‌ سلطنت‌ خویش‌ بود. از طرف‌ دیگر رژیم‌ قصد داشت‌ كه‌ با تكیه‌بر ارزش‌ها و سنت‌های‌ باستانی‌ و ترویج‌ آنها در جامعه‌ی‌ ایران‌، به‌ مبارزه‌ با ارزش‌های‌اسلامی‌ بپردازد و آنها را تضعیف‌ نماید، این‌ سیاست‌ از بدو تأسیس‌ سلسله‌ی‌ پهلوی‌آغاز شده‌ بود. امام‌ خمینی‌ در مورخه‌ 6/3/1350 طی‌ یك‌ سخنرانی‌ به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌این‌ سیاست‌ رژیم‌ و بیان‌ مواضع‌ خود پرداختند:

 

اول‌: نقد ساختارهای‌ شاهنشاهی‌

1ـ ساختار شاهنشاهی‌، نظامی‌ مخالف‌ مبانی‌ اسلامی‌ است‌، انبیاء همواره‌ با این‌سیستم‌ در مبارزه‌ بوده‌اند:

«از اول‌ تاریخ‌ بشر تا حالا، دولت‌های‌ جائر مقابل‌شان‌ انبیا ایستاده‌ بودند و علماایستاده‌ بودند، آنها عقلشان‌ نمی‌رسید؟ خدای‌ تبارك‌ و تعالی‌ كه‌ موسی‌ رامی‌فرستد كه‌ این‌ شاهنشاه‌ را از بین‌ ببرد در روایت‌ است‌ كه‌ طبری‌ نقل‌ می‌كند كه‌ملك‌ الملوك‌ را پیغمبر فرموده‌ است‌ كه‌ منفورترین‌ كلمات‌ است‌ پیش‌ من‌؛ یعنی‌شاهنشاه‌، این‌ جزو كلمات‌ منفور است‌ كه‌ به‌ كسی‌ از بشر نسبت‌ داده‌ شد، این‌مال‌ خداست‌، از اولی‌ كه‌ بساط‌ انبیاء بوده‌ است‌ تا زمان‌ رسول‌ اكرم‌ تا بعدها زمان‌ائمه‌ (علیهم‌ السلام‌) مرتب‌ مقابله‌ كردند، تو حبس‌ هم‌ بودند مقابله‌ كردند،موسی‌بن‌جعفر توی‌ حبس‌ هم‌ مقابله‌ می‌كرد...»

2ـ ظالمانه‌ترین‌ نوع‌ حكومت‌، حكومت‌ پادشاه‌ ایران‌ بوده‌ است‌:

«شاهنشاهی‌ ایران‌ از اولی‌ كه‌ زائیده‌ شده‌ است‌ تا حالا روی‌ تاریخ‌ را سیاه‌ كرده‌ است‌.جنایات‌ شاه‌های‌ ایران‌ روی‌ تاریخ‌ را سیاه‌ كرده‌ است‌، برج‌، از سر درست‌ كردند، سرمردم‌ را می‌بریدند، قتل‌ عام‌ می‌دادند بعد برج‌ درست‌ می‌كردند با آن‌ برای‌ این‌ شاهان‌، ماباید ملت‌ اسلام‌ باید جشن‌ بگیرد!...»

 

دوم‌ ـ معرفی‌ الگوهای‌ اسلامی‌

حضرت‌ امام‌ جشن‌ را برای‌ حكومتی‌ شایسته‌دانستند كه‌ مجری‌ عدالت‌ باشد و آن‌ هم‌ حكومتی‌ نبود مگر دوران‌ حكومت‌ حضرت‌علی‌ (ع‌). امام‌ در این‌ زمینه‌ فرموده‌اند:

«این‌ 5 سال‌ حكومت‌، یا 5، 6 سال‌ خدمت‌ حضرت‌ امیر، این‌ با همه‌ی‌ گرفتاری‌هایی‌كه‌ بوده‌ است‌ و با همه‌ی‌ زحمت‌هایی‌ كه‌ از برای‌ حضرت‌ امیر فراهم‌ شد، سلبش‌ عزای‌بزرگ‌ است‌، و همین‌ 5 ساله‌ و 6 ساله‌، مسلمین‌ تا به‌ آخر باید برایش‌ جشن‌ بگیرند. جشن‌برای‌ عدالت‌، جشن‌ برای‌ بسط‌ عدالت‌، جشن‌ برای‌ حكومتی‌ كه‌ اگر چنانچه‌ در یك‌طرف‌ از مملكتش‌، در جایی‌ از مملكتش‌ برای‌ یك‌ معاهد،یك‌ زن‌ معاهد، یك‌ زحمتكش‌بیایند، یك‌ خلخال‌ از او، از پای‌ او درآورند، حضرت‌، این‌ حاكم‌، این‌ رئیس‌ ملت‌ آرزوی‌مرگ‌ می‌كند... برای‌ همین‌ 5 سال‌ و 5 روز حكومتش‌ باید جشن‌ بگیرند، جشن‌ برای‌عدالت‌، جشن‌ برای‌ خدا، جشن‌ برای‌ این‌ كه‌ این‌ حاكم‌، حاكمی‌ است‌ كه‌ با ملت‌ یكرنگ‌است‌، بلكه‌ سطحش‌ پایین‌تر است‌ در زندگی‌ و سطح‌ روحیش‌ بالاتر از همه‌ی‌ آفاق وسطح‌ زندگیش‌ پایین‌تر است‌ از همه‌ی‌ ملت‌».

امام‌ ضمن‌ مطرح‌ كردن‌ نقدها و راهكارهای‌ مذكور برای‌ مقابله‌ با این‌ سیاست‌ رژیم‌،مردم‌ را به‌ مبارزه‌ی‌ منفی‌ دعوت‌ كردند:

«ملت‌ ایران‌ موظف‌ است‌ كه‌ با این‌ جشن‌ها مبارزه‌ی‌ منفی‌ كند، مثبت‌ نه‌ لازم‌نیست‌، از خانه‌ بیرون‌ نیایند وقتی‌ كه‌ این‌ جشن‌ها هست‌، شركت‌ نكنند درجشن‌ها، جایز نیست‌ شركت‌ كردن‌ در این‌ جشن‌ها هرچه‌ می‌توانند از زیر بار این‌طور چیزها بیرون‌ بروند...»

سخنرانی‌ امام‌ در نجف‌ در قالب‌ اعلامیه‌ با 13 هزار تیراژ چاپ‌ و به‌ ایران‌ و سایركشورها ارسال‌ شد. رژیم‌ تلاش‌ بسیاری‌ كرد كه‌ از ورود این‌ اعلامیه‌ها به‌ داخل‌ ایران‌جلوگیری‌ نماید همچنین‌ رژیم‌ تلاش‌ كرد با بهره‌گیری‌ از وعاظ‌ و علمای‌ وابسته‌ به‌رژیم‌، در مقابل‌ امام‌ خمینی‌ موضع‌گیری‌ كند و آنها سخنان‌ امام‌ را نقد كنند. اما مأمورین‌ساواك‌ این‌ اقدام‌ را به‌ دلیل‌ این‌ كه‌ وعاظ‌ وجهه‌دار كه‌ در میان‌ مردم‌ صاحب‌ نفوذ هستندطرفدار امام‌ خمینی‌ و مخالف‌ دولت‌ می‌باشند و حاضر به‌ انجام‌ این‌ كار نخواهند بود،سیاستی‌ غیر عملی‌ دانست‌. این‌ سخنرانی‌ امام‌ در میان‌ دانشجویان‌ خارج‌ كشور نیزپخش‌ شد و دانشجویان‌ از آن‌ حمایت‌ كردند.

 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی