ويژه‌نامه تجميعي شماره 18

به مناسبت 20 مهرماه سالروز آغاز جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي